SRST A JEJÍ ZBARVENÍ - Křeček syrský

Po kliknutí na obrázek (Aguti / Neaguti) se zobrazí příslušný seznam zbarvení.

  

ZÁKLADNÍ BARVY a KOMBINACE BAREV

U křečka syrského existuje celkem 11 základních barev. Mimo zlaté zbarvení je všech ostatních 10 určeno jedním genovým párem.

ZLATÁ ++
ČERNÁ aa KRÉMOVÁ S ČERNÝMA OČIMA ee
SKOŘICOVÁ pp TMAVOUCHÝ ALBÍN cdcd
TMAVĚ ŠEDÁ dgdg EXTRÉMNĚ ZŘEDĚNÁ cece
SVĚTLE ŠEDÁ Lglg REZAVÁ bb
STŘÍBRNÁ ŠEDÁ SgSg ŽLUTÁ ToY, ToTo

KOMBINACE BAREV je následkem mutantních genotypů ve dvou a více lokusech v jednom křečkovi. Existuje tak přes tisíc různých kombinací jedenácti známých genů pro barvu.

Umbrous gen - neboli sazovitý gen. Nejedná se o specifické zbarvení, tento gen obvykle upravuje ostatní barvu sazovitým, šedým povlakem po celém kožichu. Jedná se o dominantní gen, který může mít podobu Uu v případě jedné jeho kopie nebo UU v případě, že křeček zdědí dvě kopie tohoto genu. Rozdíl ve vzhledu křečka Uu a UU nenajdeme, proto nelze ihned jednoznačně gen správně označit a značíme jej tedy U_.

Zda má křeček obě kopie genu nebo pouze jednu poznáme až na jeho potomcích. Pokud se narodí vrh, kde bude část mláďat sazovitých a část (i jen jedno jediné) umbrous nebude, pak je jasné, že je rodičem křeček Uu. Pokud by se však opakovaně po tomto křečkovi rodila všechna mláďata sazovitá, potom by to znamenalo, že je křeček UU - "dvojitě" sazovitý (tedy takový, který bude umbrous gen předávat VŠEM svým potomkům).

Zajímavostí je, že Umbrous gen mění krémovou v naprosto odlišnou barvu.

Některé z nejběžnějších kombinací jsou uvedeny v následující tabulce.

BÉŽOVÁ bbdgdg ŠAMPAŇ aabbpp
BLOND Lglgpp MĚDĚNÁ bbeeppU_
ČOKOLÁDOVÁ aabb ŠEDÁ ČERNÁ aaSg_
HOLUBÍ ŠEDÁ aapp MEDOVÁ ppToY, ppToTo
SOBOLÍ eeU_ LILA dgdgpp

AGUTI a NEAGUTI (JEDNOBAREVNÍ)

Zlatý křeček syrský je divokým typem tohoto druhu křečka. Kromě typické zlato-hnědé barvy má také AGUTI ZNAKY - lícní proužky, půlměsíce, hrudní pruh a světle zbarvený spodek. Taktéž chlupy srsti mají proužky různých barev, obvykle světlejší ve střední části. Tento jev se nazývá ticking. Křečci rezaví, všechny tři šedé, skořicoví, žlutí, extrémně zředění a samozřejmě zlatí křečci syrští mají všichni aguti znaky.

 

Křečci, kteří nemají tyto rysy, se nazývají jednobarevní. Často mají bílou bradu, bílý hrudní proužek nebo flek, bílý flek na břiše a bílou na nožičkách. Mezi jednobarevné patří černí, krémoví s černýma očima a tmavouší albíni. Jakákoliv kombinace barev, která obsahuje jednu nebo více z těchto jednobarevných barev, bude taktéž jednobarevná. Většina jednobarevných křečků má jednolitou barvu chlupů srsti, která se rozprostírá od základů ke konečkům. Několik málo (pozorovatelně sobolí, měděná, čokoládová sobolí a černo žlutá) jednobarevných křečků má dvoubarevné chlupy, ale není to stejné jako tříbarevné rozdělení pigmentu u aguti chlupů.

Zdroj CHS Riky - doporučuji prostudovat všem, které tato problematika zajímá.
https://rikyhamstery.com/czech/celek/zbarveni.htm
https://rikyhamstery.com/czech/celek/urcenigenotypu.htm