PÁŘENÍ KŘEČKŮ SYRSKÝCH

VÝBĚR VHODNÉHO CHOVNÉHO PÁRU

Cílem každého svědomitého chovatele, by měla být snaha odchovat křečky především zdravé. Krása a atraktivnost by měly v chovu hrát vždy až druhou roli. Mějte na paměti, že pouze zdravá zvířata mohou být také krásná. Do chovu proto zařazujeme pouze takové jedince, kteří jsou fyzicky zdraví, neagresivní a nenesou žádnou genetickou vadu, o které víme. Při výběru chovného páru je důležité mít na paměti zásady nevhodného křížení a dohlídnout také na vhodný věk a váhu obou jedinců.

NEVHODNÁ KŘÍŽENÍ - nevhodné kombinace z hlediska zbarvení, délky a typu srsti nebo kresby, mohou zvýšit riziko mající za následek v tom lepším případě zvířata neatraktivní. V tom horším, zvířata se špatnou imunitou, náchylná k nemocem, života neschopná nebo ohrožující život samotné matky. Více o nevhodném křížení se dočtete zde.

VÁHA A VĚK - křeček patří mezi jedny z nejplodnějších savců na zeměkouli, s čímž je spojena řada pozitiv, ale také komplikací. Samice je schopná zabřeznout již v 6 týdnu věku, ovšem takto časná březost je nevhodná hned z několika důvodů - samice je stále ve vývinu, je pravděpodobné, že mláďata budou příliš slabá, vrh bude málopočetný a samice propadne kanibalismu. Stejné následky včetně ohrožení zdraví a života samice přináší opětovné nakrývaní dříve, než uplynou alespoň 2 měsíce ode dne předchozího porodu.

Samice by měla být poprvé nakryta ideálně ve věku mezi 4 a 6 měsícem a o tělesné hmotnosti alespoň 120 gramů.

Samice by měla mít své první mladé ve věku 3,5-4 měsíce, přičemž nesmí být nakryta dříve než dosáhne váhy 130 gramů (minimálně 120 g). Hmotnost samice je klíčovým momentem, je ovšem nutné mít na paměti, že první vrh by měl být realizován do 7mého měsíce věku. První porod v pozdějším věku by mohl vážně ohrozit její zdraví a život.

Samec by měl v době krytí dosáhnout věku alespoň 3 měsíce, ačkoli reprodukce je schopen již přibližně v 5-6 týdnu.

SEZNAMOVÁNÍ

Křeček syrský je zvíře samotářské, bezprostřední blízkost dvou jedinců je tolerována pouze u opačného pohlaví v době páření a to na velmi krátkou dobu. Nejvhodnější doba pro připuštění je období, kdy je samice v říji - přibližně každý 3 až 4 den. Samice v říji je k páření připravená a sama se nabízí, mimo toto období je vysoce teritoriální a útočná. Seznamování křečků tak probíhá pozvolnými pokusy, ideálně během večerní aktivity, popřípadě časně z rána.

Pouze v období říje samice akceptuje samce ve své blízkosti. Nehybným postojem s prohnutými zády mu dává najevo, že je připravená.

Vždy přemisťujeme samici k samci do ubikace. Toto má hned několik důvodů - samice se v cizím prostředí cítí nejistá, nemá potřebu hájit své území a samci se tak snáze podvolí. Samec se naopak ve "svém" cítí naprosto bezpečně, nemá tendece prozkoumávat okolí nebo se krmit a veškerou svou aktivitu směřuje směrem k samici. Další variantou je seznámení na neutrálním území. Tato varianta je vhodná především u samců se sklony k agresivitě při hájení svého teritoria nebo v případě, kdy není snadné rychle se dostat k samci do ubikace když se křečci začnou rvát nebo se nahánět (například několikapatrová klec s mnoha úkryty apod.) - v takovém případě je lepší oba křečky přenést například do akvária nebo krabice, kam se k nim snáze dostanete.

PÁŘENÍ

Pokud samice není v říji, chová se odmítavě až útočně a samce napadá. V tomto okamžiku je nutné křečky za včasu oddělit. Je vhodné mít u sebe nějakou pomůcku (např. lopatku na smetí) nebo při nejmenším kvalitní kožené rukavice, aby se při oddělování nezranili ani křečcci a ani vy.

Krátké odbíhání od samce je součástí milostné předehry. Důkladné očichání a pečlivá očista je v režii především samce.

O seznámení a následné spáření se stejným způsobem pokusíme následující den a proces opakujeme až do doby, kdy samička samce přijme a bude k páření připravená - bude v říji. Pokud samice neútočí, ale nehnutě stojí, samec ji začne očichávat a olizovat - začíná milostná předehra.

Kopulace trvá poměrně krátkou dobu.. .. mezi jednotlivými pohlavními akty se samec znovu čistí..

Samička občas odběhne a chvíli se se samcem nahánějí. Následně se samice dobrovolně nabídne - zaujme strnulý postoj s prohnutými zády a ocáskem směřujícím vzhůru. Samec ji ještě chvíli očichává a olizuje především na břiše a genitáliích a následně naskakuje. Probíhá poměrně krátký pohlavní akt, při kterém je samice stále nehybná. Po kopulaci se oba navzájem nebo samostatně očistí a celý proces se takto několikrát opakuje.

.. kopulace se opakuje až dokud se samice nezačne chovat odmítavě. Samec je po aktu vysílený, proto mu dopřejte dostatek potravy a klidu.

Pokud se křečci po skončení páření nenahánějí, nekoušou a jsou v klidu, můžeme je nechat pohromadě. Toto soužití však obvykle nevydrží déle než jeden, maximálně dva dny. Při jakémkoli náznaku boje je ihned oddělíme, jinak hrozí že se navzájem ošklivě zraní.