ROZMNOŽOVÁNÍ

Chov křečků a odchov mláďat přináší příjmené radosti, ale vyžaduje také patřičnou zodpovědnost a péči. Pokud chceme odchovat zdravá mláďata, měli bychom se řídit radami zkušených chovatelů, stanovami klubu a dodržet základní pravidla jak při výběru chovného páru, tak v následném připouštění a v neposlední řadě pochopitelně v péči o narozená miminka.

DESATERO ZODPOVĚDNÉHO CHOVATELE

1. K chovu vybírá nepříbuzná a zdravá zvířata, a tím snižuje riziko vzniku genetických a jiných poruch.
2. Z chovu
vyřadí jedince agresivní, velice kousavé a neochočitelné.
3. Samičku nechá
poprvé připustit nejdříve ve čtyřech měsících, dříve není ještě dostatečně vyspělá.
4. Poprvé nechá samičku připustit
nejpozději do 7mi měsíců věku, později hrozí vážné riziko poranění či dokonce úhynu při porodu kvůli srostlé pánevní oblasti.
5. Respektuje hmotnost a nenechá připustit samici vážící méně než
alespoň 120g.
6. Na jedné samici odchová nejvýše 2, pokud to zdravotní stav a kondice samice dovolí, pak ne více než 3 vrhy.
7. Mezi dalším krytím ode dne předchozího porodu dodrží  lhůtu
alespoň 2 měsíce pro oddych a regeneraci samice.
8. Je si vědom, že po dobu odchovu mláďat bude muset zvířatům věnovat
více energie, času a peněz.
9. Odstaví pouze zvíře, které dosáhlo minimální váhy 45 g a bylo u matky alespoň 4 týdny. V 5ti týdnech rozdělí mláďata dle pohlaví.
10. Nové domovy pro mláďata pečlivě vybere a novým majitelům předá mládě pouze zdravé a ochočené.